För dig som är skriven i vårt upptagsområde så erbjuder vi Hemsjukvård. Hemsjukvård är till för patienter som har ett kontinuerligt vårdbehov och har svårigheter att ta sig till mottagningen på egen hand. Man kan vara inskriven i hemsjukvården under en kortare- eller längre tid.

Som inskriven i hemsjukvården har du kontinuerlig kontakt med våra distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Allt utifrån ditt behov. Våra läkare utför hembesök kontinuerligt.