Mottagningen utfärdar intyg enligt landstingets regelverk och prislista.
En del intyg kan behöva utfärdas på annan mottagning t.ex. om du har diabetes med synnedsättning och önskar körkortsintyg.

För att få information om vilket intyg vi kan utfärda för dig på mottagningen och aktuell prislista, vänligen ring mottagningen på tfn 08-400 221 90.