Samtalskontakten hos psykolog inom primärvården är korttidsterapi och sessionerna är 30 minuter. Exakt hur många samtal man behöver sker i dialog med din psykolog och utvärderas under kontakten.

För att gå i psykologisk behandling krävs att man har möjlighet att komma på planerade tider, detta för att behandlingen ska ha möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt. Fundera igenom om du just nu kan prioritera att komma på regelbundna besök. Annars kan det vara bättre att återkomma i ett senare skede.

Inför besöket:
Inför ditt psykologbesök behöver du fylla i, skriva ut och ta med följande två formulär. Vänligen notera att om du inte tar med ifyllda formulär kan besöket inte genomföras och du behöver då boka om din tid.

Via länken “Blanketter och formulär” skall du inför besöket fylla i “KEDS” och “PHQ-9 & GAD-7”


Avbokning/ombokning:

Om du inte har möjlighet att komma ber vi dig att snarast avboka eller omboka din tid. Detta för att möjliggöra för någon annan att kunna erbjudas den tiden. Avbokningar/ombokningar gör du på telefonnummer 08 400 221 90. Avbokningar som sker mindre än 24h innan besöket debiteras.

Vid avbokning eller om du missar ett planerat besök behöver du själv höra av dig inom 10 kalenderdagar för en ny tid, annars kommer din aktuella psykologremiss/egenanmälan att avslutas och ny remiss/egenanmälan krävs för att etablera kontakt med psykolog. Vid två sena avbokningar eller uteblivna besök i följd krävs en ny remiss för fortsatt psykologkontakt.


Annan praktisk information
:
Som vuxen behöver du lista dig på vårdcentralen för att träffa psykolog. Detta kan du göra via en listningsblankett som finns i receptionen. Barn behöver inte vara listade för besök hos psykolog.

Vi som vårdgivare använder oss av sammanhållen journalföring. På www.1177.se kan du läsa mer om regler kring sammanhållen journalföring.
Om du har funderingar kring hur dina personuppgifter behandlas kan du även läsa mer om detta på vår hemsida www.staging.tocare.se


Tack för att du tog dig tid att ta del av informationen!

Vänliga hälsningar,

Psykologgruppen