Läkare:

Dr Kenneth Ilvall – Distriktsläkare
Dr Aida Zahirnia- Distriktsläkare
Dr Lars Pålsson- Distriktsläkare
Dr Roza Ghazizadeh – ST- Läkare
Dr Jaya Badula – ST Läkare

Dr Julia Kyrk – Leg Läkare
Dr Linda Jäderstad – Leg Läkare
Dr Frida Basilier Brännström – Leg Läkare

Sjuksköterskor:

Victoria Åsander Jakobsson – Leg sjuksköterska, Verksamhetschef
Heidi Sjödin – Leg Sjuksköterska, Chefsjuksköterska
Monia Landolsi – Distriktssköterska, Diabetessköterska
Louise Sevelius – Leg sjuksköterska
Kristin Hedström – Leg sjuksköterska
Margareta Olsson – Leg Sjuksköterska
Lena Gref – Leg Sjuksköterska
Helena Hedström – Leg Sjuksköterska

Undersköterskor:
Linda Persson – Undersköterska

Psykologer:

Filippa Bergengren – Leg psykolog med KBT-kompetens, Psykologansvarig
Anna-Karin Söderberg – Leg psykolog med KBT-komptens (barn och vuxen)
Jenny Wallin-Kjellberg – Leg psykolog med KBT-kompetens (barn och vuxen)
Anna Ivegran- Leg Psykolog med KBT-kompetens

Tony Borg

Verksamhetschef, Specialist i Allmänmedicin
08 - 400 221 40